Surinaamse Giorgio wil het leven van revalidanten in Suriname verbeteren

Nieuws
19-03-2024
Voorlezen
Giorgio Rustveld in gesprek met Vogellanden-bestuurder Fenna Eefting

Vogellanden deelt kennis over revalideren voor jongeren met een beperking

Op dinsdag 19 maart was de Surinaamse Giorgio Rustveld (21) bij Vogellanden op bezoek. Giorgio is ambassadeur van mensen met een lichamelijke beperking. Hij kwam inspiratie opdoen voor hoe een revalidatietraject in Suriname vormgegeven kan worden.

Ambassadeur voor jongeren met een beperking

Giorgio is geboren met schisis en klompvoeten en heeft aan den lijve ondervonden hoe zorgelijk de situatie in Suriname is voor mensen met een speciale hulpvraag. Het land is veel minder goed ingericht voor mensen met een beperking en kent bijvoorbeeld maar één revalidatiecentrum. De Surinaamse regering stelde Giorgio daarom aan om met zijn ervaring projecten te bedenken om het leven van jongeren met een beperking in Suriname te verbeteren. “Hier in Nederland is echt alles geregeld om zelfstandig te kunnen functioneren. Het is mijn grote droom dat dit het in Suriname ook zo ver komt”, aldus Giorgio.

Inspirerend programma om kennis en kunde te delen

Bij Vogellanden keek Giorgio mee met verschillende behandelaren. Zo verzamelde hij kennis  over hoe je een revalidatietraject voor jongeren met een (lichamelijke) beperking vormgeeft en revalidanten weer kunt laten meedoen in de maatschappij. Giorgio werd ontvangen door Vogellanden-bestuurder Fenna Eefting. Zij vertelt: “Het is ontzettend belangrijk en ook heel fijn om onze kennis, kunde en ervaring te delen met landen als Suriname, zodat we elkaar verder kunnen helpen. Ik vind het fantastisch dat we Giorgio kunnen inspireren en er zo voor zorgen dat steeds meer mensen met een beperking kunnen meedoen in de maatschappij.”

Giorgio Rustveld treft revalidant die net als hij twee beenprotheses heeft

Hoop en vertrouwen voor de toekomst

Na de kennismaking keek Giorgio onder andere mee op de afdeling arbeidsrevalidatie van Vogellanden, deed hij inspiratie op voor aangepast sporten en had hij een kennissessie met de revalidatiearts jongvolwassenen. Ook keek hij mee bij psychomotorische therapie, waar hij toevallig een revalidant trof met twee beenprotheses – net als Giorgio zelf. Twee weken geleden ontving Giorgio zijn gloednieuwe protheses van een Nederlandse arts. Giorgio vertelt geëmotioneerd: “Ik zie nu met eigen ogen wat er allemaal weer kan met mijn nieuwe protheses. Dat geeft me zóveel hoop en vertrouwen voor de toekomst!”

Positieve stappen zetten

Samen met Deborah Winson (onderdirecteur Ministerie van Sport in Suriname) en Marianne de Jong (voorzitter Stichting Amigoal) gaat Giorgio aan de slag om het leven voor mensen met een speciale hulvraag stapje voor stapje te verbeteren. Te beginnen met de toegankelijkheid van winkels, kantoren en andere gebouwen. “Maar ik heb ook vandaag weer gezien hoe belangrijk het is dat mensen met een beperking kunnen sporten. Ik vind sporten ontzettend leuk, zeker zwemmen, dus daar wil ik me ook hard voor maken,” vertelt Giorgio. Vogellanden houdt het contact met Giorgio warm om hem ook in de toekomst te kunnen voorzien van de nodige kennis en inspiratie.