Disclaimer


Wij besteden veel zorg aan de informatie die we via onze website, app en portaal delen

Ons doel is dat alle informatie klopt en volledig is. Toch bestaat de mogelijkheid dat de informatie onvolledig, verouderd of fout is. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van die informatie. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade, direct of dan wel indirect, die de bezoeker van het portaal lijdt als gevolg van gebruik van informatie, techniek en materialen. 

We hechten veel waarde aan je privacy  

Voor Vogellanden is bescherming van persoonlijke gegevens van patiënten, bezoekers, medewerkers en anderen zeer belangrijk. Dat geldt natuurlijk ook voor bescherming van de privacy van gebruikers van onze website, app en portaal. We behandelen persoonlijke gegevens van gebruikers vertrouwelijk en in overeenstemming met de privacyregels. We handelen conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en alle overige (privacy) wetgeving. Lees op onze website meer over de privacyverklaring 

Wij hebben een Functionaris Gegevensbescherming (FG)

Deze functionaris houdt toezicht op de naleving van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Heb je een vraag of klacht? Dan kun je contact met hem opnemen. Zijn e-mailadres is a.c.henneveld@vogellanden.nl.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van andere sites, portalen of apps

Verwijzen wij op onze website, app, portaal of ergens anders naar informatie van andere sites? Dan zijn wij niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites.

Wij zijn niet verantwoordelijk als je documenten deelt buiten onze beveiligde omgeving 

Je verlaat de beveiligde omgeving als je documenten gaat delen buiten het patiëntenportaal. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade als documenten door jou naar een onbeveiligde omgeving worden gestuurd. En daar vervolgens door derden misbruik van wordt gemaakt.

Je mag de informatie uit een e-mail niet openbaar maken, kopiëren of verspreiden

Dat mag alleen als wij dat goedkeuren. Is een e-mailbericht niet voor je bestemd? Wil je het dan verwijderen?

Alle informatie is auteursrechtelijk beschermd

Daaronder vallen teksten, foto’s, video’s en logo’s. Informatie mag niet zonder toestemming van Vogellanden worden vermenigvuldigd. Wil je verwijzen naar informatie op onze website of portaal? Of wil je content gebruiken? Laat ons het dan weten via pr@vogellanden.nl.

Wij gebruiken cookies

Je leest wat cookies zijn en hoe wij met cookies omgaan in ons cookiebeleid.

Handig om te weten over deze disclaimer

Wij mogen onze disclaimer wijzigen. Bijvoorbeeld als er ontwikkelingen zijn in de organisatie of als er iets verandert in de wetten of regels. Deze versie is van oktober 2021. Op onze website, portaal en app vind je altijd de laatste versie.