Verwijzer

Voorlezen
tandarts en patiënt bespreken röntgenfoto van het gebit

Wanneer verwijs je door naar het Centrum Bijzondere Tandheelkunde (CBT) Vogellanden?

Centrum Bijzondere Tandheelkunde (CBT) Vogellanden behandelt patiënten binnen verschillende aandachtsgebieden. Als tandarts, huisarts, medisch specialist of paramedicus kun je patiënten naar ons doorverwijzen.

Verwijzen als tandarts

Download het verwijsformulier en stuur dit ingevuld per beveiligde mail naar cbt@vogellanden.nl.

Verwijzen als huisarts of medisch specialist

Stuur een verwijsbrief met een omschrijving van de patiënthistorie en de vraagstelling per beveiligde mail naar cbt@vogellanden.nl

Verwijzen als paramedicus

Als paramedicus kun je verwijzen naar de orofaciaal fysiotherapeut binnen CBT Vogellanden. Stuur een verwijsbrief met de patiëntgegevens en de vraagstelling per beveiligde mail naar cbt@vogellanden.nl.

We hebben een patiëntenstop voor team MFP

Om de kwaliteit van onze zorg blijvend te bewaken en om te voorkomen dat de wachttijden verder oplopen hebben we helaas tot een patiëntenstop voor team MFP (maxillofaciale prothetiek) moeten besluiten. 
We adviseren je in de tussentijd niet te wachten tot wij plek hebben, maar met patiënt in overleg te gaan of er via horizontale verwijzing binnen de reguliere zorg alsnog een geschikt behandelalternatief te vinden is. Is er sprake van bijzondere omstandigheden en komt de (gebits)gezondheid van patiënt in gevaar? Dan verzoeken wij je persoonlijk contact op te nemen met ons secretariaat. Mail cbt@vogellanden.nl of bel (038) 498 15 55. Jouw vraag wordt dan ter beoordeling voorgelegd aan de coördinerend tandarts van team MFP.