Opleiding

Voorlezen
Verpleegkundige met behandelaar in gesprek

De opleiding en verdiepingsstages voor aios en anios, kenmerken zich door goede samenwerkingen, veelzijdigheid en kleinschaligheid met korte lijnen. Er is ruimte voor individualisering van de opleiding.

Samen met Isala biedt Vogellanden de opleiding revalidatiegeneeskunde aan

Aan deze opleidingsfunctie hechten wij veel waarde. Door toekomstige revalidatieartsen op te leiden, betrokken te zijn bij research en nieuwe ontwikkelingen, blijven we ‘bij de tijd’. Daardoor kunnen wij onze zorg continu verbeteren. Wij werken nauw samen met Isala en het UMCG. De researchcommissie van Vogellanden en Isala biedt ondersteuning bij de wetenschappelijke onderzoeken en projecten. 

Wat doet een arts in opleiding (AIOS)?

Bekijk deze video om te zien wat een AIOS doet bij Vogellanden.

Wat doet een arts in opleiding (AIOS)?

Opleiding en verdiepingsstages voor aios en anios

De opleiding in Vogellanden en Isala biedt de basisstages: poliklinische revalidatie volwassenen, klinische revalidatie volwassenen, kinderrevalidatie en ziekenhuisrevalidatie in Isala. Daarnaast volgt de aios een vaste dwarslaesiestage in revalidatiecentrum Roessingh in Enschede
Eveneens is het volgen van de verdiepingsstages amputatie/prothesiologie binnen het opleidingscircuit Vogellanden-Isala beschikbaar. 

Speerpunten binnen de opleiding zijn:

  • Amputatie en prothesiologie van de onderste extremiteit
  • Spasticiteit
  • Handrevalidatie (Isala)

De opleiding kenmerkt zich door goede samenwerkingen en veelzijdigheid

Kenmerkend voor onze opleiding is de veelzijdigheid met een ruim assortiment aan patiënten, diagnoses én de kleinschaligheid met korte lijnen. Je krijgt als aios in korte tijd inzicht in zowel de inhoudelijke revalidatieafdelingen als ondersteunende afdelingen binnen Vogellanden. Je draagt bij aan meerdere overleggen waaronder de vergaderingen van de medische staf en het gemeenschappelijk artsenoverleg.

Er is ruimte voor individualisering van de opleiding met verdieping in verschillende stage-onderdelen. De opleiding in Zwolle kenmerkt zich door een goede samenwerking met diverse klinische afdelingen binnen Isala, zoals Neurochirurgie, Plastische chirurgie (waaronder handchirurgie), Vaatchirurgie en een grote afdeling Neurologie. Het opleidingscircuit Vogellanden-Isala is onderdeel van de opleidingsregio Noordoost (OOR-NO) samen met het Roessingh in Enschede en het UMCG

Wekelijks onderwijs met aios, anios, revalidatieartsen en physician assistants

De aios organiseren en geven voor een groot deel het onderwijs, gesteund door de opleiders en supervisoren. Daarnaast bespreken we maandelijks wetenschappelijke artikelen samen met een methodoloog tijdens de Journal Club.

De opleidingscommissie van het opleidingscircuit Zwolle

Locatie Isala
-    Drs. R.E. Winter: opleider Isala
-    Dr. C.H. Emmelot: plaatsvervangend opleider Isala

Locatie Vogellanden
-    Drs. E.C.T. Baars: opleider Vogellanden
-    Mw. Dr. H.M. Kooijman: plaatsvervangend opleider Vogellanden