Vergoedingen revalidatie

Voorlezen
Hand met geld en een hand er bovenop

Alles over de vergoeding van jouw behandeling bij revalidatiecentrum Vogellanden 

Op deze pagina lees je meer over de vergoeding van jouw behandeling bij Vogellanden. Als je in Nederland woont of werkt en ouder bent dan 18 jaar, moet je een zorgverzekering hebben. Kinderen onder de 18 jaar zijn automatisch meeverzekerd met hun ouders.

De meeste behandelingen worden vergoed door jouw zorgverzekering

De meeste revalidatiebehandelingen vallen onder de basisverzekering. Houd wel rekening met de volgende zaken:

  • Je hebt een verwijzing nodig van jouw huisarts of medisch specialist. 
  • Je kunt alleen revalideren bij zorgverleners waarmee jouw verzekeraar een contract heeft afgesloten. Vogellanden heeft voor 2024 met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten.
  • Je betaalt vanaf 18 jaar een verplicht eigen risico. Dit betekent dat je een deel van jouw zorgkosten zelf betaalt. Voor kinderen onder de 18 jaar betaal je geen eigen risico. 
  • Voor sommige zorg betaal je een eigen bijdrage. Dit is iets anders dan het eigen risico. De eigen bijdrage geldt voor iedereen, dus ook voor kinderen. Je betaalt dan een deel van de kosten zelf. Bijvoorbeeld voor hulpmiddelen, zoals aangepaste schoenen, een pruik of hoortoestel. Jouw behandelaar bespreekt het altijd met jou als je een eigen bijdrage moet betalen. 

Wil jij meer uitleg over een basisverzekering? Bekijk dan het filmpje met uitleg over de zorgverzekering. Je kunt ook contact opnemen met jouw zorgverzekeraar voor meer informatie.

Verander je van zorgverzekeraar?

Geef dit zo snel mogelijk door aan de medewerkers van het secretariaat. Je vindt de telefoonnummers en e-mailadressen bij contact

De rekening met de kosten voor een behandeling sturen wij naar jouw zorgverzekeraar

Wij sturen een rekening na een bepaalde behandelperiode naar jouw zorgverzekeraar. Deze periode duurt maximaal 120 dagen, tenzij je 42 dagen achterelkaar geen afspraken hebt gehad. De zorgverzekering betaalt de kosten aan ons. Van jouw zorgverzekering krijg je een overzicht van de kosten. Dit is vaak digitaal. Bijvoorbeeld via een persoonlijke omgeving op de website van jouw zorgverzekeraar. Op het overzicht staat welke kosten worden vergoed en hoeveel eigen risico en/of eigen bijdrage je moet betalen. Soms ontvang je wel zelf thuis een rekening. Dit hangt af van hoe je verzekerd bent.

Wij gebruiken Diagnose Behandeling Combinaties (DBC’s) om kosten te berekenen

De revalidatiebehandeling die je bij ons krijgt, valt onder ziekenhuiszorg. Elk jaar onderhandelen wij met de zorgverzekeraars over de prijzen van de behandelingen. De behandelingen in een periode worden samengevoegd tot een DBC. In een DBC staan kosten die worden gemaakt om de juiste zorg te kunnen geven. Dit zijn ook kosten die niet direct met jouw behandeling te maken hebben. Bijvoorbeeld de kosten voor het maken van een verslag over jouw behandeling of het versturen van een e-mail naar jou. Wij kijken niet hoeveel zorg je precies krijgt, maar naar het gemiddelde. Op de rekening staat bijvoorbeeld niet elke injectie of handeling. Sommige patiënten hebben meer zorg nodig dan gemiddeld. Anderen juist minder, hierdoor kan de rekening hoger zijn dan verwacht. 

Wil jij meer weten over DBC’s? Bekijk dan het filmpje van de Nederlandse Zorgautoriteit. En lees in het DBC-overzicht de tarieven van 2023.   

Je totale behandeling kan uit meerdere DBC’s bestaan

Een totale behandeling kan jaren duren. Een DBC heeft een periode van maximaal 120 dagen. Duurt jouw behandeling langer dan 120 aantal dagen? Dan wordt er een vervolg DBC gestart. Voor het betalen van het eigen risico kijkt de zorgverzekeraar naar het jaar waarin de DBC of de vervolg-DBC is gestart.

Rekenvoorbeeld eigen risico


Je betaalt eigen risico over het jaar 2022

November 2022 heb je een eerste gesprek met een revalidatiearts. De revalidatiearts start de DBC.  Je krijgt een behandeling in november, december 2022 en januari 2023. Het gesprek en de behandeling zijn binnen de 120 dagen. Je betaalt dan een eigen risico voor deze DBC voor het jaar 2022. 

Je betaalt eigen risico over het jaar 2023 

In 2023 wordt een vervolg-DBC gestart. Je krijgt bijvoorbeeld een nazorgconsult (nazorggesprek) of een behandelplangesprek. Je betaalt dan voor 2023 een eigen risico, omdat de startdatum van deze vervolg-DBC in 2023 is. Een nazorgconsult kost ongeveer 280 euro en valt onder het eigen risico. Je betaalt dan zelf de 280 euro. 

Bekijk de website van jouw zorgverzekeraar voor meer informatie

Op de websites van zorgverzekeraars staat meer informatie over rekeningen, eigen risico, eigen bijdrage en DBC’s. Zie bijvoorbeeld de websites van Zilveren Kruis en VGZ. Is de informatie op de website van jouw verzekeraar niet duidelijk? Neem dan contact met ze op.  

We geven aan jouw zorgverzekeraar door welke behandelingen je hebt gekregen 

Wil je niet dat wij aan jouw verzekeraar doorgeven welke behandelingen je hebt gehad? Dan kun je bezwaar maken. Vul hiervoor het formulier ‘formulier privacyverklaring zorgactiviteiten’ op de website van NZa in. Na het invullen en ondertekenen kun je het formulier inleveren bij het secretariaat van Vogellanden.

Je moet zelf de kosten betalen als je niet verzekerd bent

Ben je ouder dan 18 jaar en niet verzekerd voor zorg? Dan betaal je de kosten van de behandeling zelf. Je betaalt de zogenaamde ‘passantentarieven’. Dit zijn de maximumtarieven die de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vaststelt. Voor de behandeling start, hebben wij een ondertekend 'Formulier onverzekerde revalidanten' nodig. Deze kun je ophalen bij ons secretariaat en ondertekend terugsturen.

Handige websites voor meer informatie