Lieke is tandarts bij bijzondere tandheelkunde

Verhaal
27-10-2021
Voorlezen
Tandarts Lieke met een patiƫnt in de tandartsstoel bij het Centrum Bijzondere Tandheelkunde van Vogellanden.

Vogellanden heeft een Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde (CBT)

Bij het CBT van revalidatiecentrum Vogellanden komen kinderen en volwassenen die niet bij een gewone praktijk terecht kunnen. Lieke werkt hier sinds 2009 als tandarts maxillofaciale prothetiek (MFP). Dat is een specialisme voor patienten met aangeboren of later gekregen afwijkingen. Ook is ze prothetisch-restauratief tandarts en tandarts gnatholoog in opleiding.

Hier komen andere doelgroepen dan in een gewone tandartspraktijk

‘Tijdens mijn opleiding tandheelkunde leek de richting bijzondere tandheelkunde me al interessant. Afwisselend en breed. Dat is het ook. Wij behandelen hier andere doelgroepen dan in de gewone praktijk. Zoals kinderen met ernstige gebitsklachten of extreme angst, patiënten met tandheelkundige aandoeningen en patiënten met een handicap. Het zijn meestal mensen die met hun beperking, aandoening of hulpvraag niet bij een gewone praktijk terecht kunnen. Aan ons de uitdaging om de technische, medische en psychologische aspecten op een goede manier bij elkaar te brengen.'

Wij kijken naar meer dan alleen de tanden en kiezen

'Het is belangrijk om goed te luisteren naar de klachten en behoeften van patiënten. Ik ben blij dat ik daar tijd en ruimte voor kan nemen. Na de intake maak ik een behandelplan. Vaak werken we met verschillende tandartsen samen rondom een patiënt. Neem bijvoorbeeld een patiënt met het syndroom van Down. Als ik voor hem of haar een prothese maak, doe ik dat samen met mijn collega van gehandicaptenzorg. Als er veel angst is, werk ik samen met een tandarts angstbegeleiding en vaak een psycholoog. Doordat we in kleine gespecialiseerde teams werken is er veel onderling contact. Dat maakt het leuk en zeker ook leerzaam. Je kijkt veel breder dan alleen je eigen vakgebied. En daarbij kijken we zeker ook verder dan tanden en kiezen alleen.'

foto

Patienten met kwetsbare botten komen vaak bij mij terecht

Patiënten met osteogenesis imperfecta, dat is een bindweefselaandoening met kwetsbare botten, komen vaak bij mij terecht. Een bijzondere doelgroep omdat ze vaak al bekend zijn met revalidatie. Dan is het fijn om bij Vogellanden te werken. Ik kan als het nodig is, hulp inroepen van het revalidatieteam of een logopedist. Patiënten met deze ziekte hebben vaak problemen met tanden die afbrokkelen, verkleurde tanden en kaken die niet goed bij elkaar passen. Naast een restauratieve puzzel die soms om creatieve oplossingen vraagt, is het ook een praktische uitdaging. Soms wil ik technisch iets bereiken, maar kan dit door medicatie of andere problemen niet. Dan maak ik de afweging: hoe kom ik zoveel mogelijk tegemoet aan de wens van de patiënt zonder dat ik hem of haar te veel belast.' 

Welke route past het best

'Ik werk met het eindresultaat voor ogen. Het pad ernaartoe mag er eentje zijn met bochten en splitsingen. Dat is overigens niet alleen het geval bij patiënten met osteogenesis imperfecta. Dat geldt voor alle patiënten die hier komen. We proberen altijd te kijken naar zowel de uitkomst als de route ernaartoe. Soms past iets even niet in de volgorde zoals we hadden bedacht. Dan moet je creatief zijn.'

Ik behandel volwassen en kinderen bij Vogellanden

'Kinderen zien wij soms al op jonge leeftijd: bijvoorbeeld omdat ze in aanleg tanden en kiezen missen. Dit heeft invloed op het kauwen, maar kan natuurlijk ook gevolgen hebben voor het zelfbeeld. Dat geldt ook voor kinderen met een glazuurafwijking. Hun gezicht of hun tanden zien er anders uit dan bij andere kinderen. Soms durven ze niet eens te lachen. Ze schamen zich. Door goed te luisteren wat hun wens is maak ik, samen met de kindertandarts, een plan voor tijdens én na de groei. Als ik een patiëntje een lach op het gezicht kan teruggeven, loop ik zelf ook met een grote glimlach door de gangen.'

Problemen bij slikken of kauwen komt ook regelmatig voor

'Ik ben in opleiding voor gnatholoog, ofwel: tandarts orofaciale pijn en disfunctie. Een woord dat bij de meeste mensen geen belletje doet rinkelen. Een tandarts-gnatholoog is gespecialiseerd in de diagnose en behandeling van mensen met problemen met kauwen en/of pijn van het aangezicht of kauwstelsel (kaken en spieren). Voor mij is dit specialisme een hele mooie aanvulling op mijn vak als prothetisch restauratief tandarts. Krijg ik bijvoorbeeld een patiënt met een prothese die stevig knarst? Of zijn er pijnklachten van de kaakspieren bij iemand die ook veel stress ervaart? Dan bekijk ik dat vanuit een breder perspectief. Ik werk hierin samen met een gespecialiseerde fysiotherapeut en een psycholoog. Samen met de patiënt bekijken we dan wat de oorzaak en een goede behandeling is.

Ik vind het erg leuk om me in het vak te blijven ontwikkelen, te blijven leren, maar ook om kennis over te dragen. Werken bij het CBT voelt als wonen in een dorp. We hebben korte lijntjes en kennen elkaar allemaal goed. We leren van elkaar en springen voor elkaar in. Een omgeving waar ik vast nog een hele tijd blijf werken!’

Een kind zijn lach op het gezicht teruggeven, is het mooiste wat er is
Lieke