Privacyverklaring

Voorlezen
toetsenbord met grote rode knop met een slot en het woord privacy er op

Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is voor Vogellanden van groot belang.

Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd

Wij houden ons aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Bekijk de privacyverklaring (privacy statement) van Vogellanden.