Grensoverschrijdend gedrag melden

Voorlezen
Een stopteken maken met de hand

Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich veilig en prettig voelt 

Vogellanden wil medewerkers en patiënten een veilige en prettige omgeving bieden. In onze veilige omgeving mag grensoverschrijdend gedrag niet. 

Wat is grensoverschrijdend gedrag? 

Bij grensoverschrijdend gedrag gaat iemand over de grenzen van een ander. Iemand doet iets wat jij niet wilt. Je bepaalt zelf welk gedrag of welke handeling voor jou grensoverschrijdend en/of ongewenst is. Bijvoorbeeld als jij niet wilt dat iemand jouw lichaam aanraakt, nare dingen tegen jou zegt of jou pijn doet. Je voelt je onveilig en ongemakkelijk. Er zijn verschillende vormen van grensoverschrijdend gedrag zoals pesten, seksueel misbruik, discriminatie, geweld binnen het gezin en bedreiging.

Stop grensoverschrijdend gedrag

Heb jij last van ongewenst gedrag? Of zie je ongewenst gedrag bij een andere patiënt of medewerker? Zeg dat je het gedrag niet accepteert en praat hierover met iemand die je vertrouwt. Hoe eerder je praat over ongewenst gedrag, hoe sneller er hulp kan worden gegeven.

Vertrouwenspersoon A. van der Velde in haar kantoor

Vogellanden heeft een onafhankelijk vertrouwenspersoon

Je kunt ongewenst gedrag vertellen aan een vertrouwenspersoon: A. van der Velde. Je kunt haar mailen en persoonlijk met haar praten. Ze gaat altijd vertrouwelijk om met jouw informatie.

Wat kan een vertrouwenspersoon voor jou doen? 

De taken van een vertrouwenspersoon zijn onder andere:

  • Luisteren naar jouw verhaal
  • Helpen met het zoeken naar een oplossing
  • Informeren over indienen van een klacht
  • Doorsturen naar andere hulpverleners

De vertrouwenspersoon doet niets zonder jouw toestemming

Vertrouwenspersoon A. van der Velde maakt een verslag van het gesprek, maar dit is alleen voor jou en de vertrouwenspersoon. Jij geeft aan wat je wilt doen. Een vertrouwenspersoon kan wel zelf een anonieme klacht indienen. Elk jaar maakt een vertrouwenspersoon een rapport met daarin onder andere het aantal meldingen, soort meldingen en het resultaat van de meldingen. Alles is anoniem. Jouw gegevens staan hier niet in. Jouw gegevens zijn beschermd volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Heb je een klacht? 

Gaat het gesprek met de vertrouwenspersoon niet goed? Of zijn er geen goede oplossingen? Dan kun je een klacht indienen. Lees daarover meer op onze pagina: 'Een klacht melden'.

Contact vertrouwenspersoon

A. van der Velde
Vertrouwenspersoon@vogellanden.nl