Maatregelen corona in Vogellanden
Toegankelijkheidsmenu

Kinderadviesraad (KAR)

Voorlezen
Kinderen kijken door hun handen

Op deze pagina vind je meer informatie over de kinderadviesraad.

De Kinderadviesraad van Vogellanden

De Kinderadviesraad (KAR) zet zich in voor de rechten, wensen, ervaringen en behoeften van de patiënten binnen de afdeling Kinderrevalidatie van Vogellanden. De KAR geeft gevraagd en ongevraagd advies aan management en bestuur. Daarmee kunnen we doorlopend de zorg verbeteren en aanpassen op de behoeften. De Kinderadviesraad (KAR) bestaat uit 10 - 15 kinderen en jong volwassenen in de leeftijd van 8 tot 20 jaar. Het team wordt begeleid door een behandelaar.

De KAR heeft een belangrijke rol

De KAR zorgt ervoor dat de beleving van kinderen en jongeren voldoende gehoord wordt. De KAR komt maandelijks samen om hun bevindingen te bespreken. Zij geven die bevindingen terug aan het bestuur en management. De onderwerpen zijn heel divers. Denk aan de beleving tijdens therapiemomenten, de beleving van (behandel)ruimtes, de communicatie en het taalgebruik tijdens besprekingen of het contact omtrent de planning van therapieën.

Is de KAR iets voor jou?

Lijkt het jou leuk om deel te nemen aan de KAR? Wij zijn op zoek naar kinderen en jongeren tussen de 8 en 18 jaar. Het is belangrijk dat je jouw mening durft te geven en delen. Samen gaan we daarover in gesprek. We komen 1 keer in de maand samen. Dit wordt gepland na schooltijd en duurt 1 uur. Doe je mee? Stuur een mailtje naar kar@vogellanden.nl met een korte motivatie en je contactgegevens.