Bestuur en organisatie

Voorlezen
Medewerkers Vogellanden in gesprek

Op deze pagina vind je meer informatie over bestuur en organisatie.

Vogellanden heeft een eenhoofdige Raad van Bestuur (RvB). De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op het beleid van en de besturing door de Raad van Bestuur. De RvB geeft leiding aan vijf resultaat verantwoordelijke zorgeenheden (RVE’s).

Vogellanden is opgebouwd uit vijf organisatieonderdelen

Binnen die organisatieonderdelen bieden we de patiëntenzorg aan. Die onderdelen noemen wij Resultaat Verantwoordelijke Eenheden (RVE). De RVE’s zijn opgebouwd uit interdisciplinaire teams (IDT’s). Een IDT werkt samen aan de behandeling van een bepaalde diagnosegroep en bestaat uit behandelaren die in teamverband samenwerken. Het IDT valt onder de verantwoordelijkheid van een revalidatiearts of tandarts. De RVE’s worden aangestuurd door het RVE-management, bestaande uit een medisch leider en een manager bedrijfsvoering.

We hebben 5 resultaat verantwoordelijke eenheden

De 5 RVE’s zijn:

  • Volwassenenrevalidatie
  • Kinderrevalidatie
  • Bijzondere tandheelkunde
  • Gezonde leefstijl
  • Ziekenhuisrevalidatie
Organogram Netwerkorganisatie

Het patiëntenproces is het uitgangspunt voor onze netwerkorganisatie

De medewerkers delen hun kennis, zorgen voor een goede afstemming en verbinding om tot de beste patiëntenzorg te komen. We streven naar de juiste zorg op het juiste moment door de juiste persoon. Iedereen in het team is gelijkwaardig met verschillende rollen en verantwoordelijkheden.