Kwaliteit en veiligheid

Voorlezen
houten huisje en houten poppetjes met handen erboven

Op deze pagina vind je meer informatie over kwaliteit en veiligheid.

Kwaliteit en veiligheid

Wij werken in Vogellanden op verschillende manieren aan het bijhouden en optimaliseren van goede kwaliteit en veiligheid van onze zorg. Wij vinden het belangrijk dat jij de beste zorg ontvangt en wij sluiten graag aan bij jouw behoeften.

Wij streven naar een patiënttevredenheid van een 8,5

Om jou de beste zorg te kunnen geven zijn wij heel benieuwd hoe jij onze zorg en de kwaliteit daarvan ervaart. Heb jij tips voor ons waardoor wij onze zorg kunnen verbeteren? Laat het ons vooral weten! Dat geeft ons de kans om onze zorg doorlopend te verbeteren. Wij toetsen de patiënttevredenheid aan de hand van twee acties:

  • Digitale enquête 
    Voor je behandelingen in Vogellanden beginnen vragen we of je wil meewerken aan een digitale enquête. Zodra jouw behandelproces klaar is ontvang je een uitnodiging voor dit ‘ervaringsonderzoek revalidatie’ via jouw opgegeven mailadres. Met jouw informatie kunnen wij onze eigen kwaliteit controleren, en kunnen we ons binnen de revalidatie vergelijken met de landelijke gegevens.
  • Spiegelgesprekken 
    Vogellanden organiseert eens per jaar binnen elke afdeling (Volwassenenrevalidatie, Kinderrevalidatie en Bijzondere tandheelkunde) een spiegelgesprek. Een spiegelgesprek is een kringgesprek met (ex-)patiënten. Behandelaren kunnen daarbij aansluiten en meeluisteren naar de ervaring van de patiënten. Het doel van de bijeenkomst is het zichtbaar maken van blinde vlekken en zicht bieden op de beleving van de patiënt. Vaak leveren de gesprekken concrete actiepunten op waarmee teams aan de slag kunnen om de kwaliteit van de zorg te verbeteren.
Logo Revalidatiecheck

Bekijk op revalidatiecheck.nl onze zorgkwaliteit

Op Revalidatiecheck.nl kun je de zorgkwaliteit van Vogellanden en andere revalidatie-instellingen bekijken en vergelijken. De cijfers op Revalidatiecheck zijn afkomstig van kwaliteitsindicatoren die revalidatiecentra wettelijk verplicht moeten aanleveren aan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en Zorginstituut Nederland.

Jij kunt een beoordeling invullen op ZorgkaartNederland

ZorgkaartNederland is een onafhankelijke website waarop mensen de zorg binnen zorginstellingen in Nederland kunnen beoordelen. Het is een initiatief van de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF). Jij kunt hier aangeven wat je van jouw behandeling in Vogellanden vindt en laat ons weten hoe wij onze zorg verder kunnen verbeteren. Vogellanden ziet de beoordelingen op ZorgkaartNederland als heel nuttige informatie waar serieus naar wordt gekeken. 

Bekijk de beoordelingen van het Centrum Bijzondere Tandheelkunde op ZorgkaartNederland met deze link: Zorgkaart CBT Vogellanden
Bekijk de beoordelingen van het revalidatiecentrum op0 ZorgkaartNederland met deze link: Zorgkaart Vogellanden

Brancheverenigingen en keurmerken

Vogellanden is aangesloten bij brancheverenigingen en heeft een HKZ-keurmerk.

Revalidatie Nederland

Vogellanden is erkend lid van Revalidatie Nederland. Revalidatie Nederland is de branchevereniging voor medisch specialistische revalidatie in Nederland. De leden van Revalidatie Nederland zetten zich in voor een steeds verbeterende revalidatiezorg. Meer informatie over Revalidatie Nederland vind je op www.revalidatienederland.nl.

Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)

De NVZ behartigt de belangen van ziekenhuizen, revalidatiecentra en categorale zorginstellingen in Nederland. Zij stimuleren brede samenwerking van ziekenhuizen, zorgaanbieders en verzekeraars om zo te zorgen voor goede, toegankelijke en betaalbare zorg. Meer informatie over NVZ vind je op www.nvz-ziekenhuizen.nl

HKZ 

Vogellanden heeft het HKZ-certificaat. Met dit keurmerk tonen we aan dat we intern de zaken goed op orde hebben. Dat we klantgericht werken en onze zorg doorlopend willen verbeteren. Meer informatie over HKZ-certificatie vind je op www.hkz.nl.

Wij gaan voor veilige zorg

De veiligheid van onze patiënten is heel belangrijk. Om dit te waarborgen werkt Vogellanden met een Veiligheidsmanagementsysteem (VMS) conform de eisen van Revalidatie Nederland. Wij hebben onze werkwijzen vastgelegd in protocollen. Dit betreft dan onderwerpen als infectiepreventie en hygiëne, medicatieverstrekking, basis medische zorg, het gebruik van medische apparatuur en het melden van incidenten. Wij toetsen regelmatig of we aan die werkwijzen voldoen.