Medische staf

Voorlezen
Persoon in witte jas heeft appel in zijn handen

Op deze pagina vind je meer informatie over de medische staf.

De medische staf bestaat uit artsen en specialisten die werkzaam zijn in Vogellanden

De medische staf heeft een belangrijke stem bij het bepalen van het beleid over de medische zorg. Het is één van de medezeggenschapsorganen van de Raad van Bestuur.

Leden bestuur medische staf

Mw. W.V. Middelkamp (Wietske), kinderrevalidatiearts, voorzitter
Mw. M. Beerten (Marleen), GZ-psycholoog, secretaris / penningmeester
Mw. Drs. M.M. Feldmann – Bakema (Muriël), revalidatiearts, lid

Doelen van de medische staf

  • Strategische beleidsvorming over de medisch specialistische zorg. 
  • Samen zorgen voor veilige en kwalitatieve medisch specialistische behandeling van patiënten.
  • Zorgdragen voor een kwalitatief goede opleiding revalidatiegeneeskunde.
  • Stimuleren en ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek. 
  • Aanmoedigen van kennisontwikkeling van de stafleden, interdisciplinaire teams en individuele medewerkers.
  • Regionale samenwerkingen en ketenoptimalisatie binnen de regio.