Ondernemingsraad (OR)

Voorlezen
Behandelaren Vogellanden in overleg

Op deze pagina vind je meer informatie over de ondernemingsraad.

De Ondernemingsraad (OR) vertegenwoordigt de belangen van de medewerkers van Vogellanden

Belangrijke onderwerpen zijn het personeelsbeleid, financiële zaken, salarissen, arbeidsvoorwaarden, toekomstplannen, werk- en rusttijden, reorganisaties en bevorderen van werkoverleg. De OR heeft naast de belangen van de medewerkers ook aandacht voor de algemene organisatiebelangen.

Vergaderen

De OR vergadert elke maandagmiddag. Eens per zes weken heeft de OR overleg met de bestuurder. De OR-vergaderingen zijn openbaar en kunnen, na aanmelding, door medewerkers bijgewoond worden.  

Communicatie met medewerkers

De OR wil een verbinding zijn tussen medewerkers en de bestuurder. Bij belangrijke onderwerpen toetst de OR de beleving bij de medewerkers. De OR koppelt de onderwerpen die spelen terug via de notulen op de interne communicatiekanalen. De medewerkers zijn vrij om te reageren op de mededelingen, notulen en andere zaken.  

Bevoegdheden, rechten en plichten

De taken en bevoegdheden van de OR zijn vastgelegd in de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Om de taken goed uit te voeren, heeft de OR de mogelijkheid om gezamenlijk of individueel scholing te volgen over belangrijke onderwerpen voor de OR. 

De OR heeft een aantal bevoegdheden:

  • adviesrecht
  • instemmingsrecht
  • initiatiefrecht
  • recht op informatie (informatieplicht werkgever)

Contact met de OR

Ondernemingsraad Vogellanden
Postbus 1051
8001 BB Zwolle
ondernemingsraad@vogellanden.nl