Raad van Bestuur

Voorlezen
Bestuurder Fenna Eefting in de beleeftuin van Vogellanden

Op deze pagina vind je meer informatie over de Raad van Bestuur.

Raad van Bestuur van Vogellanden

De Raad van Bestuur van Vogellanden bestaat uit één bestuurder, Fenna Eefting. Zij is eindverantwoordelijk voor het resultaat van de organisatie, het realiseren van de missie, ambities en het beleid. Zij volgt de ontwikkelingen in de zorg en de maatschappij en speelt daarop in.

Bestuurder Fenna Eefting in de beleeftuin van Vogellanden

Mevrouw F. (Fenna) Eefting is de bestuurder van Vogellanden

Fenna Eefting is haar carrière begonnen in de zakelijke, commerciële dienstverlening. Daarbij had zij verschillende managementfuncties op directieniveau. In 2002 heeft zij de overstap gemaakt naar de ziekenhuisbranche. Zij ging als zorgmanager van het Hart & Longcentrum werken bij Isala in Zwolle. In 2013 is zij begonnen bij de Raad van Bestuur van Vogellanden. 

Fenna Eefting streeft naar gelijkwaardigheid, een platte hiërarchie en duidelijke rolverdeling. Zij bevindt zich dagelijks op de werkvloer om ervaringen op te halen en te kijken hoe we onze zorg nog beter kunnen organiseren. Haar motto is om het patiëntenproces optimaal te faciliteren. Medewerkers krijgen verantwoordelijkheid en ruimte om zich te ontwikkelen. Vanuit die aanpak ontstaat er gezonde werkflow met ruimte voor innovatie en vernieuwing. Ze spreekt liever niet van ziekenzorg en streeft naar betaalbare gezondheidszorg van de beste kwaliteit. Binnen de regio zet zij zich, samen met ander regiobestuurders uit alle branches, in voor een vitale en gezonde regio Zwolle. 

Opleiding

  • MBA Public & Private - Nyenrode Business Universiteit
  • Economie en Toegepaste huishoudwetenschappen - Hanze Hogeschool Groningen

Reglement Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Ook heeft de Raad van Bestuur de taak om openheid te geven over het beleid, de zorgverlening en prestaties van Vogellanden.

Beloning en arbeidsvoorwaarden

De arbeidsvoorwaarden en het jaarinkomen van de Raad van Bestuur zijn bepaald op basis van de ministeriële 'Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg en jeugdhulp' (VWS). Deze beloning is gebaseerd op de Wet normering topinkomens (WNT).