Maatregelen corona in Vogellanden
Toegankelijkheidsmenu
sluiten

Raad van Toezicht

Voorlezen
Peuter kijkt door kinderverrekijker bij kinderrevalidatie Vogellanden

Op deze pagina vind je meer informatie over de Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht (RvT) van Vogellanden houdt toezicht op de Raad van Bestuur

De RvT toetst het gevoerde beleid en treedt daarnaast op als klankbord voor het bestuur.

Leden raad van toezicht Vogellanden

De Raad van Toezicht van Vogellanden bestaat uit vijf leden:

  • Mevr. B. Annot MCM, voorzitter
  • Dr. P. van der Wijk, lid
  • Drs. W.H.M. den Hartog, lid
  • Mevr. Drs. I.W. van Dijk MBA, lid 
  • Dr. J.van Geelen MScBA, lid

Verantwoording Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht werkt volgens de laatste normen van de Governancecode Zorg. Met de Governancecode Zorg geven brancheorganisaties een richtinggevend normenkader voor goed bestuur en toezicht. Naast het werken volgens de code houdt de Raad van Toezicht zich aan de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging Toezichthouders in Zorginstellingen (NVTZ) en de Nederlandse Vereniging van Bestuurders in de Zorg (NVZD).