Wetenschappelijk onderzoek

Voorlezen
Verpleegkundige Vogellanden met tablet

Op deze pagina vind je meer informatie over wetenschappelijk onderzoek.

Onze researchcommissie ondersteunt bij wetenschappelijk onderzoek 

We doen onderzoek om hoogwaardige revalidatiezorg en bijzondere tandheelkundige zorg in de regio Zwolle te bieden. Om de wetenschappelijke ontwikkelingen in Vogellanden in goede banen te leiden hebben we een researchcommissie samengesteld. De commissie bestaat uit:

 • Sander Brink, researchcoördinator, voorzitter
 • Ilse Lankhorst, revalidatiearts
 • Bach-Van Ho, tandarts 
 • Nienke de Goeijen, verpleegkundig specialist
 • Josien Boersma-Klarenbeek, kinderfysiotherapeut
 • Noldi Aalders, secretariële ondersteuning

Er vinden meerdere onderzoeksprojecten tegelijkertijd plaats

Door verschillende professionals wordt onderzoek gedaan. Bijvoorbeeld door (arts-)onderzoekers, assistenten in opleiding, revalidatieartsen, tandartsen en behandelaren. Daarnaast dragen onderzoekers vanuit Vogellanden regelmatig bij aan onderzoek binnen andere organisaties.

Onderzoekslijnen binnen Vogellanden

De commissie ziet erop toe dat zij zich toespitsen op een gekozen onderzoekslijn met één van de volgende onderwerpen:

 1. Amputatie &prothesiologie
 2. Spasticiteit  &neurorevalidatie
 3. Hand-/polsrevalidatie (Isala)
 4. Gezonde Leefstijl
 5. Tandheelkunde VHBC

Publicaties van onderzoeken

Onderzoeksresultaten en wetenschappelijke artikelen van onze onderzoekers worden regelmatig gepubliceerd in (inter-)nationale medisch wetenschappelijke tijdschriften en/of gepresenteerd op congressen in binnen- en buitenland. 

Contact met de researchcommissie

Voor meer informatie of vragen kun je mailen naar: research@vogellanden.nl